Aseenkantolupa Suomessa

Keskustelut aseenkannosta Suomessa saavat erittäin tarpeettomia vaikutteita rapakon toiselta puolelta. Yhdysvalloista kantautuu kaiken sorttisia tarinoita siitä kuinka aseet aiheuttavat ongelmia omassa yhteiskunnassaan. Näin ollen vääristynyt olettamus aseenkannosta Suomen yhteiskunnassa luo ongelmallisen pohjan pragmaattiselle debaatille.

 Suomessa aseenkantolupaa ei saa yhtä helposti kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Toisaalta Yhdysvaltojen perustuslaki sitoo valtiovallan kädet kieltää kansalaisilta ampuma-aseet.

Kolmivaiheinen hakemus

Suomessa aseen hallussapitolupa myönnetään yli 18-vuotiaille ja prosessissa on seuraavat helpohkot askeleet:

  1. Luvan myöntävälle viranomaiselle on toimitettava hankintalupahakemus henkilötietoineen. On kuitenkin hyvä muistaa, että itsepuolustus ei ole riittävä peruste luvan hankkimiseksi.
  2. Tämän jälkeen edessä on viranomaisten kanssa jutustelu, eli haastattelu, jossa luvan myöntävä taho käy läpi tietyt perusasiat ja molemminpuoliset odotukset aseen hallussapidolle. Hakijan rikosrekisteri, terveystiedot ja mahdollinen päihteiden väärinkäyttö painavat suhteellisen paljon hakuprosessin edetessä.
  3. Viimeisenä hakijan on suoritettava niin sanottu soveltuvuustesti, jossa hakijan taipumus mahdollisiin väkivaltaisiin tai itsetuhoisiin tekoihin punnitaan.

Mikäli hakemus hyväksytään, hakijalle myönnetään hankkimislupa joka on voimassa 6 kuukautta.

Muut ehdot

Hakijan olisi myös hyvä toimittaa ase 30 päivän aikana viranomaisille, jotka tarkistavat mikäli ase on lupien mukainen. Kun ase on syynätty läpi ja viranomaisten kahvitauko päättyy, lupa myönnetään yleensä noin kahden viikon kuluttua. Kun määräaikainen aseenkantolupa päättyy, voit hakea toistaiseksi voimassa olevaa hallussapitolupaa. Todistamalla esimerkiksi ampumapäiväkirjoilla, että asetta käytetään siihen tarkoitukseen johon lupa myönnettiin, voit saada 10 vuoden määräaikaisen kantoluvan. Kuten huomaat, itse prosessi ei olekaan tyypilliseen tapaan täynnä byrokraattisia koukkuja ja viranomaisten kiusantekoa. Tavallisen taatelintallaajan oikeaan tarkoitukseen haettu kantolupa myönnetään takuuvarmasti. Ja mikäli sattuu tapahtumaan niin, että viranomaiset eivät syystä tai toisesta myönnä kantolupaa, hakija voi valittaa päätöksestä. Tähän ei ole kuitenkaan useinkaan tarvetta. Hakemuksen voit laittaa vetämään Suomen poliisin sivustolla.